Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Ομάδα Σχεδίασης Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι


Λύσεις Προβλημάτων (από την προηγούμενη ελληνική έκδοση)

Κεφ. 1

Εκφωνήσεις : 1.12  1.17  1.26  1.31

Λύσεις : 1.12  1.17  1.26  1.31

Κεφ. 2

Εκφωνήσεις : 2.6  2.22  2.42  2.49  2.55

 

Λύσεις : 2.6  2.22  2.42  2.49  2.55

Κεφ. 3

Εκφωνήσεις : 3.32  3.36  3.43  3.55  3.60  3.62

Λύσεις : 3.32  3.36  3.43  3.55  3.60  3.62

Κεφ. 4

Εκφωνήσεις : 4.10  4.27  4.30  4.42  4.53  4.63  4.65  4.66

 

Λύσεις : 4.10  4.27  4.30  4.42  4.53  4.63  4.65  4.66

 

Πρόοδος 98

Εκφώνηση  Λύσεις

Πρόοδος 99

Εκφώνηση  Λύσεις

 

 


 

Σημειώσεις στα διαγράμματα Bode

Κυκλώματα Διόδων

 


 

Λύσεις θεμάτων Ιουλίου 2009 (1)

 

Λύσεις θεμάτων Ιουλίου 2009 (2)

 

Θέματα εξεταστικής Ιουλίου 2009

Λύσεις θεμάτων Ιουνίου 2008

 

Λυμένες Ασκήσεις Ηλεκτρονικής

 

Θέματα εξεταστικής Οκτωβρίου 2006

Λύσεις θεμάτων εξεταστικής Οκτωβρίου 2006

 

Θέματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2006 (Α)

 

Θέματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2006 (Β)

 

Λύσεις θεμάτων εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2006 (Α)

 

Λύσεις θεμάτων εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2006 (Β)

 


Links

Φύλλα προδιαγραφών και εφαρμογές του ολοκληρωμένου ενισχυτή audio LM3886 της National: (PDF file, 429 Kb)
Φύλλο προδιαγραφών διόδου zener BZV47C5V1 / 200 (PDF file, 61 Kb)
Μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στην ιστορία του τρανζίστορ...

Άρθρο γύρω από την αγορά εργασίας των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (CMP net)
Οι πρωτοπόροι των επικοινωνιών και της ηλεκτρονικής: Ένα ενδιαφέρον άρθρο για τον Armstrong
Χρήσιμες Πληροφορίες για το Decibel
Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για το νόμο του Moore
Μια ιστοσελίδα για την επίδραση πόλων και μηδενικών στην απόκριση ενός συστήματος
Pspice 8.0 ή 9.1 από τον FTP server του Ε.Μ.Π.


Επικοινωνήστε με την Ομάδα

Αρχική Σελίδα

Τμήμα Η.Μ. & Μ.Υ.

Ε.Μ.Π.