Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 
Ομάδα   Σχεδίασης Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων


Παρουσίαση ομάδας
Ερευνητική δραστηριότητα
Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Software

Σελίδες στα Αγγλικά


Επικοινωνήστε με την Ομάδα
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
  Τμήμα Η.Μ. & Μ.Υ.
 Ε.Μ.Π.